dr n. med. Bartosz Godlewski
specjalista neurochirurg

Opis...

Wykształcenie:


- Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski: 1995-2001.


- Specjalizacja w dziedzinie neuruchirurgii: 2003-2009, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Egzamin specjalizacyjny z neurochirurgii (specjalista neurochirurg) - kwiecień 2009.


- Praca doktorska: "Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby dyskowej kręgosłupa szyjnego z zastosowaniem implantów Dero C-Disc PEEK". Stopień naukowy doktora nauk  medycznych - maj 2007.


- Staż naukowy na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Melbourne (Department of Neurosurgery. The Royal Melbourne Hospital. The University of Melbourne): 2011-2012.

  • Odsłon łącznie: 0